სამარას რეგიონში შეიქმნება ახალი მეცხოველეობის ლაბორატორია
ბოსტნეულის წამყვანი მწარმოებლები შეიკრიბნენ კარტოფილის მინდვრის დღისთვის პირველში
ფერმერმა ივან პირეევმა ნოვგოროდიელთა მაგიდაზე 100 ტონა ადრეული კარტოფილი დადო
ირონიულია კარტოფილის მიმართ. ბრიტანული ფოტოგრაფიის კონკურსი
კომპანია "მელაგრომ" გასულ წელს ევროპაში 5,5 ათასი ტონა კარტოფილი მიაწოდა
გვითხარით თქვენი საწარმოს შესახებ. LPH კუზნეცკოვი, კრასნოიარსკის ტერიტორია
ჟურნალის "კარტოფილის სისტემა" -ს შემდეგი დაბეჭდილი გამოცემა ემზადება გამოსაცემად
ბოსტნის გადამამუშავებელი ქარხანა გამოჩნდება პერმის რაიონში
კალიები, აფსიდები, მდელოს მუწუკები და მარცვლეულის ტკიპები. 2020 წლის სეზონის ყველაზე მავნებლები
კარტოფილის სფეროების სილამაზის შესახებ
ბრაიანკის რეგიონში 12000 XNUMX ტონაზე მეტი კარტოფილი მოსავალს

იურიდიული ინფორმაცია

პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების ეს პოლიტიკა (შემდგომში „პოლიტიკა“) ვრცელდება ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც შპს AGROTRADE Company, TIN 5262097334 (შემდგომში - საიტის ადმინისტრაცია), შეუძლია მომხმარებლის შესახებ მიიღოს საიტზე გამოყენების დროს https://potatosystem.ru/ ( შემდგომში მოხსენიებულია "საიტი", მომსახურება, მომსახურება, პროგრამები და საიტის პროდუქტები (შემდგომში "მომსახურება"). მომხმარებლის თანხმობა ითვალისწინებს ამ პოლიტიკის შესაბამისად მოცემული პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებას ერთ-ერთი სერვისის გამოყენების ფარგლებში, ვრცელდება საიტის ყველა სერვისზე.

საიტის სერვისების გამოყენება გულისხმობს მომხმარებლის უპირობო თანხმობას ამ წესის დაცვაზე და მასში მითითებული მისი პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობებზე; ამ პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა თავი უნდა შეიკავოს საიტის სერვისების გამოყენებისგან.

1. მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია, რომელსაც საიტის ადმინისტრაცია იღებს და ამუშავებს.

1.1. ამ პოლიტიკის ფარგლებში, "პირადი მომხმარებლის ინფორმაცია" ნიშნავს:

1.1.1. პირადი ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად აწვდის საკუთარ თავს, საიტის სერვისების გამოყენების პროცესში საკუთარი თავის შესახებ ნებისმიერი მონაცემის გადაცემისას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მომხმარებლის შემდეგი პირადი მონაცემებით:

  • გვარი, სახელი, პატრონიზმი;
  • საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი);

1.1.2. მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა საიტის სერვისებს მათი გამოყენების პროცესში, მომხმარებლის მოწყობილობაში დამონტაჟებული პროგრამის გამოყენებით, მათ შორის, IP მისამართის, cookie– სგან ინფორმაციის, მომხმარებლის ბრაუზერის შესახებ ინფორმაციის (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც წვდება სერვისებს), დრო წვდომა, მოთხოვნილი გვერდის მისამართი.

1.1.3. სხვა ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, რომელთა შეგროვება ან / და მათი უზრუნველყოფა აუცილებელია სერვისების გამოყენებისთვის.

1.2. ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ საიტის სერვისებს. საიტის ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭირეთ საიტზე განთავსებულ ბმულებს. ასეთ საიტებზე მომხმარებელს შეუძლია შეაგროვოს ან მოითხოვოს სხვა პერსონალური ინფორმაცია და შეიძლება განხორციელდეს სხვა ქმედებები.

1.3. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს მომხმარებლების მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაციის სისწორეს და არ აკონტროლებს მათ კანონიერ შესაძლებლობებს. ამასთან, საიტის ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ მომხმარებელი აწვდის საიმედო და საკმარის პერსონალურ ინფორმაციას სარეგისტრაციო ფორმაში შემოთავაზებულ საკითხებზე და ამ ინფორმაციას დღემდე ინარჩუნებს.

მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები.

2.1. საიტის ადმინისტრაცია აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდებისთვის.

2.2. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი მიზნებისათვის:

2.2.1. მხარის იდენტიფიცირება საიტის სერვისების გამოყენების ფარგლებში;

2.2.2. მომხმარებლის პერსონალურად მომსახურება;

2.2.3. მომხმარებლისთვის ინფორმირება მისთვის საინტერესო საკითხის შესახებ;

2.2.4. საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით მომხმარებელს, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნას, თხოვნებსა და ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია სერვისების გამოყენებასთან, მომსახურების მიწოდებასთან, აგრეთვე მომხმარებლისგან მოთხოვნების და პროგრამების დამუშავებასთან;

2.2.5. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, გამოყენების მარტივია, ახალი სერვისების შემუშავება;

2.2.6. სტატისტიკური და სხვა კვლევების ჩატარება ანონიმური მონაცემების საფუძველზე.

2.2.7. საიტის სხვა შეთავაზებებისა და მისი პარტნიორების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

3. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის დამუშავების პირობები და მისი გადაცემა მესამე პირებზე.

3.1. საიტის ადმინისტრაცია ინახავს მომხმარებელთა პირად ინფორმაციას კონკრეტული სერვისების შინაგანაწესის შესაბამისად.

3.2. მომხმარებლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მისი კონფიდენციალობა შენარჩუნებულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აწვდის ინფორმაციას საიტის ყველა მომხმარებლისთვის ზოგადი წვდომის შესახებ.

3.3. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:

3.3.1. მომხმარებელი პირდაპირ ეთანხმება ასეთ ქმედებებს;

3.3.2. გადარიცხვა აუცილებელია, როგორც მომხმარებლის მიერ კონკრეტული სერვისის გამოყენების ნაწილმა ან მომხმარებლისთვის მომსახურების მიწოდება. გარკვეული სერვისების გამოყენებისას, მომხმარებელი თანახმაა, რომ მისი პირადი ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს.

3.3.3. გადარიცხვა ხორციელდება რუსეთის ან სხვა სახელმწიფო ორგანოების მიერ, კანონით დადგენილი წესით;

3.3.4. ასეთი გადაცემა ხდება საიტზე გაყიდვის ან უფლებების სხვა გადაცემის ნაწილში (მთლიანად ან ნაწილობრივ), და ყველა ვალდებულება, რომ შეასრულოს ამ პოლიტიკის პირობები, შემსყიდველის მიერ მიღებული პირადი ინფორმაციის მიმართ, გადაეცემა შემძენს;

3.4. მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავებისას, საიტის ადმინისტრაცია ხელმძღვანელობს ფედერალური კანონის „პერსონალურ მონაცემებზე“, რომელიც ძალაში შედის 27.07.2006 N 152-ФЗ, ძალაში შესვლის დროს.

3.5. ზემოაღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება პერსონალური მონაცემების შერეული დამუშავებით (შეგროვება, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), გამოყენება, დეპერსონალიზაცია, ბლოკირება, პერსონალური მონაცემების განადგურება).
პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეიძლება განხორციელდეს როგორც ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით, ისე მათი გამოყენების გარეშე (ქაღალდზე).

4. მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის შეცვლა.

4.1. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს (განაახლოს, შეავსოს) მის მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია ან მისი ნაწილი.

4.2. მომხმარებელს ასევე შეუძლია გაიტანოს მის მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია, რომელმაც ასეთი თხოვნა წარუდგინა საიტის ადმინისტრაციას წერილობითი მოთხოვნით.

5. ღონისძიებები, რომლებიც გამოიყენება მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დასაცავად.

5.1. საიტის ადმინისტრაცია იღებს ყველა საჭირო ზომას, რომ დაიცვას მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები.

5.2. პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ საიტის ადმინისტრაციის უფლებამოსილი თანამშრომლებისთვის, მესამე მხარის კომპანიების უფლებამოსილი თანამშრომლებისთვის (ე.ი. მომსახურების მიმწოდებლები) ან ბიზნესპარტნიორებისთვის.

5.3. საიტის ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, უნდა დაიცვან პოლიტიკა, რათა უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და დაცვა. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად და პერსონალური მონაცემების დასაცავად, საიტის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს ყველა საჭირო ზომას, რომელიც საჭიროა უნებართვო წვდომის თავიდან ასაცილებლად.

5.4. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ასევე მიიღწევა შემდეგი ზომებით:

  • პერსონალური მონაცემების დამუშავების მარეგულირებელი ადგილობრივი რეგულაციების შემუშავება და დამტკიცება;
  • ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ამცირებენ პერსონალურ მონაცემთა უსაფრთხოებასთან საფრთხის განხორციელების ალბათობას;
  • ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების მდგომარეობის პერიოდული შემოწმება.

6. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეცვლა. მოქმედი კანონი.

6.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პოლიტიკის ახალი ვერსიით.

6.2. რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ პოლიტიკაზე და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობა, რომელიც წარმოიქმნება პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ პოლიტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

7. უკუკავშირი. კითხვები და წინადადებები.

ყველა შემოთავაზება ან შეკითხვები ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით წერილობით უნდა ეცნობოს საიტის ადმინისტრაციას.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

შესვლა პროფილში

შექმენით პროფილი

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ველები

გაიმეორეთ პაროლი

გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი ან ელ.ფოსტის მისამართი, თქვენი პაროლის გადატვირთვისთვის.

დაამატეთ ახალი დასაკრავი სია