ჟურნალი უფასო

უფასო გამოწერა ჟურნალის ბეჭდური ვერსიით

მოწესრიგდა ჟურნალ Potato System- ის უფასო აბონენტი კარტოფილის მოყვანაში სპეციალიზირებული რუსული ფერმებისთვის.

გამოწერის მიზნით, მეურნეობის წარმომადგენელმა უნდა გამოაგზავნოს მოთხოვნა ელექტრონულ ფოსტაზე: ks@agrotradesystem.ru

წერილში უნდა იყოს მითითებული:

 

  • მეურნეობის სახელი
  • მთლიანი დათესილი ფართი (ჰა),
  • ფართობი ბოსტნეულის ქვეშ (ჰა),
  • საფოსტო მისამართი საფოსტო კოდით
  • ვებგვერდის მისამართი
  • საკონტაქტო პირი (სახელი, პოზიცია),
  • პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
  • წერილის თემაა ”ჟურნალი უფასოდ".

მოხარული ვიქნებით ჩვენს აბონენტებს შორის!

პროექტი "ჟურნალი უფასოდ" ჩვენი პარტნიორების წყალობით შესაძლებელი გახდა: