კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს პირობებს და მიზნებს potatosystem.ru რესურსის მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის, დაცვის, დამუშავებისა და გავრცელების მიზნით. potatosystem.ru ვებსაიტზე დარეგისტრირებით, თქვენ ავტომატურად ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

პირადი ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

მომხმარებლები აწვდიან potatosystem.ru-ს თავიანთ პერსონალურ ინფორმაციას მოთხოვნის მოცულობით. potatosystem.ru აგროვებს პერსონალურ ინფორმაციას მომხმარებლებისგან წმინდა ნებაყოფლობით საფუძველზე. მომხმარებელი თანახმაა მოდერატორის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების გადამოწმებაზე.

მოთხოვნილი პერსონალური ინფორმაცია მოიცავს სახელს, გვარს და ელფოსტის მისამართს. ზოგიერთ შემთხვევაში, potatosystem.ru-მ შეიძლება მოითხოვოს ინფორმაცია კომპანიის სახელის, საქმიანობის სახეობის შესახებ, რომელშიც მომხმარებელი მუშაობს და მისი პოზიცია.

მომხმარებლები, რომლებმაც მიაწოდეს პერსონალური მონაცემები, ადასტურებენ თანხმობას მათ გამოყენებაზე ჟურნალ Potato System-ის ახალი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმირების მიზნით.

potatosystem.ru იღებს ვალდებულებას მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, რათა დაიცვას მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია განადგურებისგან, დამახინჯებისგან ან გამჟღავნებისგან.

მესამე პირებისთვის მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნება

potatosystem.ru-ს უფლება აქვს გადასცეს მომხმარებლის შესახებ პერსონალური ინფორმაცია მესამე პირებს, თუ ამას მოითხოვს რუსული, საერთაშორისო კანონმდებლობა და/ან ხელისუფლება კანონიერი პროცედურების დაცვით.

პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომა და მისი განახლება

რუსეთის ფედერაციის ფედერალური კანონის No152-FZ „პერსონალური მონაცემების შესახებ“ შესაბამისად, მომხმარებლების შესახებ შეგროვებული, შენახული და დამუშავებული ინფორმაცია ითვლება შეზღუდული წვდომის ინფორმაციად, თუ რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების წაშლა, შესწორება ან გადამოწმება:

  • მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისთვის მითითებული ელ.ფოსტიდან მოთხოვნის გაგზავნა;
  • წერილის გაგზავნა რედაქციაში მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის მტკიცებულებებით.

ლიტერატურა

საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა საიტებზე. potatosystem.ru არ არის პასუხისმგებელი ამ საიტების შინაარსზე, ხარისხზე ან უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. ეს დოკუმენტი (კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება მხოლოდ პირდაპირ საიტზე განთავსებულ ინფორმაციაზე.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეიტანოს ნებისმიერი აუცილებელი ცვლილება კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. potatosystem.ru იღებს ვალდებულებას შეატყობინოს მომხმარებლებს დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ potatosystem.ru ვებსაიტზე ამ ცვლილებების ძალაში შესვლამდე მინიმუმ 7 დღით ადრე. ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ საიტის potatosystem.ru გამოყენების გაგრძელებით, მომხმარებელი ამით ადასტურებს მათ მიღებას.

კითხვები

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ შეტყობინებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 8 910 870 61 83 ან გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვა შემდეგ მისამართზე: maksaevaov@agrotradesystem.ru